Top

اپوزیسیون دست به اقدامات نافرمانی می زند

مخالفان از امروز اقدامات نافرمانی را در ایروان و استان های ارمنستان آغاز خواهند کرد. نیروهای مخالف دیروز در میدان فرانسه تظاهرات برگزار کردند. حدود دو هفته است که نیروهای مختلف اپوزیسیون در ایروان، در استان های ارمنستان تظاهرات و راهپیمایی های آگاهی بخشی برگزار می کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی ها از 4 جهت مختلف ارمنستان تیگراناشن، ایجوان، سارداراپات، آپاران به تظاهرکنندگان تجمع کرده در میدان فرانسه پیوستند.

در پایان این تجمع تصمیم به برپایی چادر و سپری کردن شب در میدان گرفته شد.

ایشخان ساقاتلیان عضو فراکسیون “ارمنستان” اعلام کرده بود که اعتراضات گسترده نافرمانی از ساعت 8:30 صبح امروز آغاز می شود.

وی گفت: ” این تصرف قدرت نیست، این حق قانون اساسی شهروندان جمهوری ارمنستان است که برای مبارزه بیرون بروند، یک دقیقه قبل دولت را به خاطر ارمنستان، به خاطر آرتساخ و به خاطر مردم ارمنی برکنار کنند.”

گغام مانوکیان، هایک مامیجانیان، آرتور وانتسیان، آرتور خاچاتریان و آرام واردوانیان نمایندگان فراکسیون های “ارمنستان” و ” افتخار دارم” مجلس ملی ارمنستان نیز به سخنرانی می پردازند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا