Topاقتصادی

شبکه پمپ بنزین های شل در پاییز در ارمنستان راه اندازی می شود

شرکت انرژی بریتانیایی هلندی شل شبکه ای از پمپ بنزین ها را در پاییز امسال در ارمنستان راه اندازی خواهد کرد. “ارمنپرس”واهان کروبیان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان در گفت و گو با «ارمنپرس» این مطلب را بیان کرد.
کروبیان گفت: شبکه پمپ بنزین شل در پاییز در ارمنستان راه اندازی می شود.
به گفته وزیر، این شرکت قرار است شبکه ای از پمپ بنزین ها را با کیفیت و استانداردهای جدید افتتاح کند. این برنامه از سال گذشته وجود داشته است، طرف ارمنی نیز به نوبه خود سعی کرد از هر جهت حمایت کند تا در صورت بروز مشکل کمک کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا