Top

طرح احداث مرکز تجارت جهانی در ایروان به نخست وزیر ارمنستان ارائه شد

نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان رابین وان پوینبروکی مدیر اجرایی انجمن مرکز تجارت جهانی، ادوارد ماروتیان بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری “رنشین” و لئون کاسپاروف مدیر شرکت را به حضور پذیرفته است.

در این دیدار طرح احداث مرکز تجارت جهانی در ایروان به نخست وزیر ارمنستان ارائه شد که مورد تایید سازمان تجارت جهانی نیز قرار گرفت. مزایای پروژه، شرایط و فرصت های کسب و کار به تفصیل ارائه شده است.

نیکول پاشینیان تاکید کرد که دولت به این طرح علاقه مند است و پیشنهاد کرده است در آینده نزدیک به گفتگو با ادارات ذینفع  برای ارزیابی فرصت های اجرای پروژه و تهیه “نقشه راه” برای اقدامات مربوطه ادامه یابد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا