Top

مقامات سازمان های بین المللی به افزایش علاقه به سیونیک اشاره کردند

روبرت غوکاسیان، استاندار  سیونیک، کنستانتین سوکولسکی  معاون نماینده  دایمی برنامه توسعه سازمان ملل متحد ، استفانی گیار-بران، مسئول بخش عمومی بانک سرمایه گذاری اروپایی در  ارمنستان، اعضای هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان و سایر نمایندگان ساختارهای فوق الذکر را  به حضور پذیرفت.

مقامات سازمان های بین المللی علاقه روزافزون به سیونیک و ایجاد منطقه را در اولویت برنامه های آتی خود ذکر کردند و تاکید کردند که هدف از این نشست جمع آوری حقایق و اطلاعات در محل برای تهیه وام  در چارچوب  بانک سرمایه گذاری اروپا   برای حمایت از سیونیک می باشد.

مسؤولان  برنامه توسعه سازمتان ملل برنامه های اخیر اجرا شده توسط این سازمان در سیونیک را که به ویژه در برخی از روستاهای مرزی فعال بود، ارائه کردند. و بانک سرمایه گذاری اروپا فقط در حال برنامه ریزی برای راه اندازی برنامه هایی در منطقه است.

رابرت غوکاسیان ضمن استقبال و تاکید بر سفر مسئولین به سیونیک از اقدامات انجام شده و برنامه ریزی شده و همچنین از آمادگی برای همکاری تشکر کرد.

استاندار مسائل اولویت دار را که حل آن برای اهالی سیونیک ضروری است، ارائه کرد و همچنین خاطرنشان کرد که این منطقه ظرفیت های زیادی برای توسعه دارد.  

این سازمان ها در حال برنامه ریزی تعدادی برنامه در آینده نزدیک در سیونیک هستند که با هدف آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، بهبود راه های روستایی، توسعه زیرساخت ها، آموزش غیررسمی، ظرفیت سازی جامعه، معرفی سیستم های صرفه جویی در انرژی و سایر زمینه ها انجام می شود.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا