Topسیاسی

وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد مسائل مربوط به چالش ها و تهدیدات امنیتی نظامی گفتگو کردند

نشست ادواری  شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به ریاست سورن پاپیکیان وزارت دفاع کشورمان برگزار شد. در این نشست  وزیران درباره چالش ها و تهدیدات امنیتی نظامی در مناطق امنیت جمعی و همچنین اجرای پیشنهادات تشکیل شده در نتیجه ماموریت حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی  در قزاقستان بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت کنندگان در این جلسه تعدادی از موضوعات دیگر از جمله برنامه ریزی آموزش مشترک، توسعه و ارتقای نظام آموزشی – روشی – پژوهشی پایه سازمان ها،  امنیت  شیمیایی- بیولوژیکی، تامین پزشکی در تجهیزات نیروهای ارتش را تصویب کردند.  

در پایان این نشست، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان  به دبیر سازمان پیمان امنیت جمعی پیشنهاد داد که امضای کلیه اسناد تصویب شده را به صورت جداگانه سازماندهی کند.

نشست بعدی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی     برای سه ماهه چهارم سال 2022 در جمهوری ارمنستان و در آستانه شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه ریزی شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا