اجتماعی

یک شهروند ایرانی در ارمنستان به ظن قاچاق مواد مخدر دستگیر شد

یک شهروند ایرانی در ارمنستان به ظن قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.

به گزارش  کمیته تحقیق   در سال 2022 ساعت 9 و 30 دقیقه صبح  22 می سال جاری  یک شهروند ایرانی از   در بزرگراه بین دولتی  ایروان-مغری  در بخش روستای الپین بازداشت شد  و  کامیون “اسکانیا” رانده شده به منطقه حفاظت شده ویژه منتقل شد. در بازرسی، 930 گرم “هروئین” و 1005 گرم (500 گرم + 505 گرم) مواد مخدر از نوع “متامفتامین” در یک جعبه فلزی کشف شد.   شهروند ایرانی به ظن قاچاق مواد مخدر دستگیر و به ظن قاچاق مواد مخدر مورد بازجویی قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا