Topاجتماعی

FLYONE ARMENIA پروازهای مستقیم منظم ایروان-لیون-ایروان و ایروان-پاریس-ایروان را از سر می گیرد

آرمنپرس: شرکت هواپیمایی فلایون ارمنیا پروازهای مستقیم ایروان-لیون-ایروان و ایروان-پاریس-ایروان را از 17 ژوئن از سر می گیرد.
پروازهای ایروان – لیون ب- ایروان از فرودگاه بین المللی زوارتنوتس به فرودگاه لیون سنت اگزوپری دو بار در هفته در روزهای دوشنبه و جمعه انجام می شود.
پروازهای ایروان – پاریس – ایروان از فرودگاه بین المللی زوارتنوتس ایروان به فرودگاه بین المللی شارل دوگل پاریس دو بار در هفته در روزهای سه شنبه و شنبه انجام می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا