Topسیاسی

آذربایجان ضمانت های قانونی برای رفع انسداد ارتباطات به ارمنستان نمی دهد

به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” به نقل از دفتر مهر گریگوریان معاون نخست وزیر کشورمان آذربایجان به پیشنهاد ارمنستان در مورد اجرای قانونی تعهدات در زمینه گشایش ارتباطات پاسخ نداد.

در جلسه 31 مارس دولت، نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورمان اعلام کرد که تعهدات مربوط به رفع انسداد جاده ها بین ارمنستان و آذربایجان باید دوجانبه باشد. وی بیان کرد که ارمنستان آماده ساخت جاده خودرو و راه آهن است با این حال امضای توافق با آذربایجان را مهم می داند که دارای اعتبار قانونی باشد.

مهر گریگوریان که رئیس مشترک کارگروه سه جانبه رفع انسداد ارتباطات حمل و نقل از طرف ارمنستان می باشد گفت: “آذربایجان هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده است، خطر مذکور همچنان وجود دارد.”

وی گفت: “جمهوری ارمنستان همه این خطرات را برای مدیریت صحیح شناسایی و ثبت می کند.

هزینه و مسیر احتمالی بزرگراه همانطور که بارها نخست وزیر جمهوری ارمنستان اعلام کرده است، مشخص نشده است.

طبق این دفتر “موضوعات ذکر شده همچنان در حال بررسی است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا