Topسیاسی

آرمن گریگوریان: “هر گونه تنش در مرز ارمنستان و آذربایجان بر تمام فرآیندها تأثیر منفی می گذارد”

هر گونه تنش در مرز ارمنستان و آذربایجان بر همه روند ها تأثیر منفی می گذارد. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در جلسه توجیهی با خبرنگاران بیان کرده است.

گریگوریان گفت: “به همین دلیل بود که قبل از شروع روند مرزبندی و تعیین مرز ها، پیشنهاد می دادیم که نیروها به صورت آینه ای عقب نشینی کنند تا ثبات در مرز برقرار شود.”

گریگوریان تاکید کرد: “امنیت مرزی همچنان در دستور کار قرار دارد. ما بحث خواهیم کرد و امیدوارم راه حل هایی پیدا می کنیم تا تنش در مرز ایجاد نشود.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا