Topسیاسی

نشست شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در ایروان برگزار می شود

نشست ادواری کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی به ریاست آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان، رئیس کمیته دبیران سازمان پیمان امنیت جمعی در ایروان در 17 ژوئن برگزار می شود.
در جریان نشست کمیته دبیران شورای امنیت، مسائل مربوط به اقداماتی برای رسیدگی به وضعیت منطقه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی، اقداماتی برای خنثی کردن چالش ها و تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
در پایان این نشست، رئیس کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی و دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی بیانیه ای صادر خواهند کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا