Topاقتصادی

بانک جهانی رشد اقتصادی 3.5 درصدی را در ارمنستان در سال 2022 پیش بینی می کند

بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان را 3.5 درصد در سال 2022 و 4.6 درصد در سال 2023 پیش بینی کرده است. به گزارش”آرمنپرس” گزارش چشم انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی منتشر شده است.

گزارش ژوئن بانک جهانی چشم انداز اقتصادی جهانی پیش بینی می کند که با در نظر گرفتن پیامدهای جنگ در اوکراین، اقتصاد اروپا و آسیای مرکزی در سال 2022 حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت.

این گزارش پیش بینی می کند که رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2022 3.5، در سال 2023 4.6 و در سال 2024 4.9 درصد خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا