Topسیاسی

رستام باداسیان از اداره مرزبانی روسیه در ارمنستان بازدید کرد

رستم باداسیان رئیس کمیته درآمدهای دولتی جمهوری ارمنستان از اداره مرزبانی سرویس امنیت فدرال روسیه در ارمنستان بازدید کرد و از نزدیک با عملکرد این ساختار آشنا شد.

باداسیان در این مورد گفت: ” در این دیدار با رهبری اداره مرزبانی سرویس امنیت فدرال روسیه در ارمنستان مسائل مربوط به بهبود کار های مشترک را مورد بحث قرار دادیم و به ویژگی های سرویس مرزبانی پرداختیم. همچنین به اقدامات در جهت افزایش اثربخشی همکاری مشترک در مبارزه با قاچاق کالا در گذرگاه های مرزی اشاره شده است.

طرفین بر لزوم ارائه خدمات مشترک با کیفیت جدید در پاسگاه مغری به منظور سازماندهی فرآیند  مرزبندی سریعتر و با کیفیت بالا تاکید کردند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا