Topسیاسی

علی اف بار دیگر تهدید کرد

به گزارش “یروان تایمس” رئیس جمهور آذربایجان از منطقه کارواچار تحت اشغال باکو بازدید کرد و در افتتاح نیروگاه برق آبی خضور داشت. علی اف در سخنرانی خود باز هم تهدید کرد: “ما به تمام جهان ثابت کردیم که قره باغ آذربایجان است.”

علی اف گفت: “فقط در 44 روز دشمن را به زانو درآوردیم و مجبور کردیم که پرچم سفید را برافراشته و کلبجار را ترک کند. اگر ارمنستان بخواهد در تعیین مرزها کار را به تعویق بیندازد، اگر بدخواهان در ارمنستان سرشان را بلند کنند، باید بدانند چه چیزی در انتظار آنها است. قدرت نظامی ما در قره باغ و در زنگزور شرقی باید همیشه قوی باشد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا