Topاجتماعی

پرواز گاگارین ارتباط تنگاتنگی با فعالیت علمی آندرانیک ایوسیفیان دارد

به گزارش “یروان تایمس” ایجاد تجهیزات راداری شوروی، موشک های بالستیک، نیروگاه های هسته ای، یخ شکن ها و زیردریایی ها، اولین ماهواره های هوانوردی و اولین پرواز گاگارین: اینها و خیلی چیزهای دیگر ارتباط تنگاتنگی با فعالیت علمی آندرانیک ایوسیفیان دارد.

تا سال 1930، هیچ چیز نشان نمی داد که این پسر دانشمند مشهور جهانی خواهد شد. در آن زمان توپ پیچ برقی را ساخته بود که توجه مسکو را به خود جلب کرد.

ایوسیفیان از ستاد فنی ارتش سرخ دعوت شد و پیشنهاد شغلی در موسسه الکتروتکنیکال اتحادیه داد که بیش از 10 سال در آنجا کار کرد.

ایوسیفیان در سی سالگی نام جهانی به دست آورده بود. خوشبختانه شهرت او پس از ساخت “هلیکوپتر ایوسفیان” تقویت شد. آن هلیکوپتر با موتور الکتریکی کار می کرد و در اوایل دهه 1930، حتی هلیکوپترهای نفت سفید نیز جدید بودند. آزمایشات در سال 1941 انجام شد، هلیکوپتر بلند شد و بر فراز میدان پرواز کرد.

دو ماه از آغاز جنگ ایوسیفیان به دستور استالین به عنوان مدیر اتحادیه علمی- تولیدی ویژه منصوب شد.

پس از جنگ بزرگترین موسسه تحقیقاتی الکترومکانیک بر اساس آن کارخانه مخفی تأسیس شد، آندرانیک ایوسیفیان به مدت سه دهه ریاست آن را بر عهده داشت.

یک سال بعد، ایوسیفیان عنوان قهرمان کار سوسیالیستی را دریافت کرد.

همانطور که در حکم ذکر شده بود، این عنوان “به دلیل شایستگی زیاد در ایجاد مدل های نمونه از فناوری موشک و برای ترویج پرواز موفقیت آمیز انسان به فضا.” به او داده شد. البته این اولین پرواز گاگارین بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا