Topتحلیلی

کارشناس : ترکیه و آذربایجان از موقعیت مساعد بین المللی برای مشروعیت بخشیدن به برنامه خود استفاده می کنند

آذربایجان و ترکیه در تلاش هستند تا از شرایط مساعد برای رسیدن به کریدور زنگزور استفاده کنند. این مطلب را آرمن پطروسیان عرب شناس ضمن گفتگو با NEWS.amبا اشاره به اولین نشست وزرای امور خارجه آذربایجان، ترکیه و قزاقستان که چند روز پیش در باکو برگزار شد بیان کرد.
پطروسیان گفت: پس از پایان جنگ 44 روزه، اجرای برنامه موسوم به کریدور زنگزور یکی از موضوعاتی بود که در دستور کار ترکیه و آذربایجان قرار گرفت. این موضوع در همه اجزای درگیری از اهمیت اساسی برخوردار بود. من الان یادم می آید که بعد از جنگ در رسانه های ترکیه منتشر شد. جنگ فرصتی برای آنها بود تا راه خود را پیدا کنند. بعدها توسط رئیس جمهور آذربایجان به نام «کریدور زنگزور» نامگذاری شد. شروع از 2021 در ماه ژانویه، زمانی که نشست سه جانبه برای اولین بار پس از جنگ برگزار شد، توافق شد که کمیسیونی در سطح معاونان نخست وزیر تشکیل شود تا این مولفه به واقعیت تبدیل شود. اما بدیهی است که از آن زمان به بعد، مبانی حقوقی قرارداد 9 نوامبر که قرار بود در بیانیه 11 ژانویه در سطح کمیسیون های سه جانبه تدوین شود، به هیچ وجه به نفع طرف آذربایجانی نبوده است، زیرا آذربایجان، ترکیه در تلاش است راهی بیابد که خارج از کنترل هر بازیگر سومی باشد. بدیهی است که در جلسات اخیر مذاکرات با فرمول جاده ای مبتنی بر حاکمیت همه کشورها و گذار بر اساس اصول بین المللی، گمرکی و مرزی پیش می رود که به نفع طرف آذربایجانی نیست. آذربایجان و ترکیه هر دو برنامه خود را دارند، آنها سعی می کنند با ابزارهای خود به آن برنامه دست یابند.
به گفته آرام پطروسیان، بحران اوکراین فرصت جدیدی را به آذربایجان و ترکیه داده است تا برنامه های خود را پیش ببرند.
پطروسیان گفت: هدف از این نشست سه جانبه توسعه کریدور غرب – شرق بود. و چرا این امکان وجود دارد؟ می دانیم که به دلیل بحران در اوکراین، غرب تلاش می کند از جاده های عبوری از روسیه استفاده نکند تا نفوذ روسیه را در هر منطقه ای تضعیف کند. و آذربایجان و ترکیه سعی دارند از این وضعیت برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. آذربایجان و ترکیه پیام های خود را برای تبدیل منطقه ما به یک قطب جدی حمل و نقل و انرژی ارسال می کنند. مهمترین مولفه این پیوند، روند رفع انسداد جاده های منطقه به ویژه اصطلاح «کریدور زنگزور» است. آنها تلاش می کنند از شرایط مساعد بین المللی برای مشروعیت بخشیدن به برنامه خود استفاده کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا