Topسیاسی

سفیر تازه منصوب شده اسرائیل در ارمنستان از بنای یادبود قتل عام ارامنه بازدید کرد

در 30 ژوئن یوئل لیونی سفیر تازه منصوب شده اسرائیل در ارمنستان (محل اقامت: اورشلیم)، با همراهی آشوت شاخمرادیان کنسول افتخاری اسرائیل در ارمنستان، از بنای یادبود قتل عام ارامنه بازدید کرد.

  ادیتا گزویان، معاون امور علمی مؤسسه-موزه قتل عام ارامنه از مهمانان استقبال کرده آنها را با تاریخچه تاسیس بنای یادبود قتل عام ارامنه آشنا کرد. وی همچنین تاریخچه سه خاچکار نصب شده در نزدیکی بنای یادبود قتل عام ارامنه را ارائه کرد که به یاد ارامنه ای که در جریان پاکسازی قومی جمعیت ارمنی در قلمرو آذربایجان در پایان قرن گذشته جان باختند تقدیم می شود.

اعضای هیئت نثار گل و یاد یک و نیم میلیون قربانی بی گناه نسل کشی ارامنه را با یک دقیقه سکوت گرامی داشت.

مهمانان همچنین از موزه قتل عام ارامنه بازدید کردند و از نزدیک با نمایشگاه های دائمی و موقت آشنا شدند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا