Topسیاسی

علی اف بیان کرده است کرد که ارمنستان و تعدادی از کشورها خواهان احیای گروه مینسک هستند، اما “این امکان پذیر نیست زیرا این گروه مرده است”

تلاش ها در جهت فعال کردن گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان باکو را آشفته می کند. به گزارش “factor.am” به نقل از رسانه های آذربایجانی به ویژه، الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان بار دیگر اظهار داشت که تلاش ارمنستان و تعدادی از کشورها در جهت بازگرداندن گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، گویی “مخرب برای روند صلح در قفقاز جنوبی هستند”.

علی اف بیان کرده است: “ما مدتهاست که منتظر کمک جامعه بین المللی برای رفع بی عدالتی و پایان دادن به “اشغال اراضی آذربایجان” بوده ایم. برای این منظور، سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1992 گروه مینسک را تاسیس کرد. هدف آن یافتن راه حلی برای آن مناقشه بود، اما در عوض، گروه مینسک به ابزاری در دست کسانی تبدیل شد که می خواستند این “اشغال” تا ابد ادامه یابد. آذربایجان تمامیت ارضی خود را از طریق نظامی و سیاسی احیا کرده است. نیازی به گروه مینسک نیست، ما با آن خداحافظی کردیم. با این حال، ارمنستان و تعدادی از کشور ها می خواهند آن را احیا کنند، اما این امکان پذیر نیست، زیرا این گروه مرده است.”

در واقع علی اف بار دیگر اعتراف کرد که آذربایجان قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و شروع به جنگ کرده است.

رئیس جمهور آذربایجان همچنین تاکید کرد که “هر گونه گمانه زنی بیشتر مربوط به گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نه فقط نتیجه معکوس دارد، بلکه برای صلح احتمالی در منطقه مخرب است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا