Topاجتماعی

آذربایجان خواستار «ایرانی نخواندن مسجد کبود ایروان» شد

به گزارش APA در آذربایجان خواستار «مسجد کبود ایروان » دیگر ایرانی نگویند .
شخصیتی که خود را «مورخ» می نامد و نویسنده مقاله به دستور مقامات تحت عنوان “سرنوشت منطقه تپ باشی، آخرین بازمانده از میراث تاریخی ملی و فرهنگی آذربایجان در ایروان، حذف و ناپدید شدن آثار تاریخی از میراث مردم آذربایجان در ارمنستان»، مدعی است که «مسجد کبود نمی تواند ایرانی باشد، مسجد آذربایجانی است». گفته می شود، زیرا در سال 1917 “حدود 100 پارسی در ایروان زندگی می کردند و در 1831-1920 اکثریت جمعیت ایروان آذربایجانی ها بودند”.
حسین اف گفت: «امروزه محققین مشهور دنیا به این که مسجد کبود را مسجد ایرانی می نامند می خندند. آنها برای 100 نفر مسجد نمی سازند، مسجد کبود را دیگر نباید ایرانی دانست.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا