Topتحلیلی

دانشمند :تعداد جامعه ارامنه در کشورهای حوزه خلیج فارس رو به کاهش است

در شرایط امروز، درک چگونگی زندگی جوامع ارمنی در کشورهای خلیج فارس، دستخوش چه تغییراتی و چشم انداز توسعه ای مهم است. این مطلب را یوری سوواریان دکترای علوم اقتصادی، عضو کامل آکادمی علوم ارمنستان در کنفرانس بین المللی «کشورهای عربی خلیج فارس و جوامع ارمنی ، روندها و مشکلات» اعلام کرد.
به گفته این دانشمند این چشم اندازها غم انگیز است، زیرا تعداد جامعه ارمنی در آنجا رو به کاهش است. سوواریان افزود: در عین حال، مهم است که عناصری (از جمله روزنامه ها و مراکز فرهنگی) مانند گذشته در این کشورها فعالیت کنند که به ارامنه اجازه می دهد هویت خود را حفظ کنند.
این دانشمند موضوع کنفرانس را به ویژه در زمینه فرآیندهای ژئوپلیتیک کنونی بسیار مناسب خواند.
وی گفت: امروز مبارزه ای برای گذار از نظم جهانی تک قطبی به نظم چند قطبی در جریان است. بدیهی است شرق دوباره در حال شکوفایی است و برای احیای مواضع قبلی خود تلاش می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا