Topاجتماعی

در طی 6 ماه اول سال 2022 حدود 9917 درخواست شهروندی جمهوری ارمنستان ارائه شد

امسال حدود 10 هزار نفر برای شهروندی جمهوری ارمنستان درخواست داده اند. به گزارش “radar.am” این مطلب را تارون چاخویان معاون رئیس دفتر نخست وزیری جمهوری ارمنستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است.

در طی 6 ماه اول سال 2022، حدود 9917 درخواست شهروندی جمهوری ارمنستان ارائه شده است. این تقریباً دو برابر تعداد درخواست های دریافت شده در مدت مشابه در سال های 2017 و 2018 و حدود سه برابر بیشتر از تعداد درخواست های دریافت شده پس از جنگ در 6 ماه اول سال 2021 است.

تعداد درخواست های شهروندی جمهوری ارمنستان طی 6 ماه اول بر اساس تاریخ ها در زیر ارائه شده است:

2022 – 9917

2021 – 3448

2020 – 4176

2019 – 6121

2018 – 5716

2017 – 4755

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا