Topاجتماعی

ارمنستان در شاخص آزادی اطلاعات و بیان در جایگاه ۴۶ قرار دارد

گزارش سالانه آزادی اطلاعات در سال 2022 منتشر شده است، که اندازه گیری می کند چگونه همه آزادانه می توانند نظرات خود را بیان کنند، ارتباط برقرار کنند و در زندگی عمومی شرکت کنند، پیام هایی را در اینترنت ارسال کنند، به خیابان ها بروند، تحقیق کنند و اطلاعات دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، گرجستان در منطقه ما پیشتاز است. این کشور با شاخص 78 در رتبه 43 قرار دارد. ارمنستان با ۷۶ شاخص در جایگاه ۴۶ قرار دارد. هر دو کشور به عنوان دارای محدودیت های متوسط طبقه بندی می شوند.
آذربایجان با 10 شاخص رتبه 136 را پس از افغانستان به خود اختصاص داده است. ترکیه در رده 141 قرار دارد. هر دو کشور به عنوان کشورهایی طبقه بندی می شوند که وضعیت آزادی بیان در آنها بحرانی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا