Topتحلیلی

وارطان وسکانیان: مجموعه کاخ شيروانشاهان در باکو نیز ایرانی است

وارطان وُسکانيان، کارشناس مسايل ايران در واکنش به ادعاهای باکو در مورد آذربايجانی بودن محله «کوُند» و «مسجد کبود» ايروان در صفحه فيس بوک خود نوشت: «برخی از خدمتگزاران نيمه سواد رژيم ديکتاتوری باکو بار ديگر به خروش آمدند که مسجد آبی ايروان گويا آذربایجانی است نه ايرانی. بهانه اصلی اين است که خان ايروان که اين مسجد را ساخته است، ترک تبار بوده و اکثريت ساکنان مسلمان شهر در آن زمان ترک زبان بوده اند.حتی با کنار گذاشتن اين واقعيت که نه خان ايروان و نه مسلمانان هرگز تصور نمی کردند که خود را آذربايجانی معرفی کنند، خنده دار اين است که به قول همين بهانه ها معلوم می شود که مجموعه کاخ شيروانشاهان در باکو با همه بناهای آن از جمله مساجد آذربايجانی نيست، زيرا شيروانشاهان يک خاندان کاملاً ایرانی شده با اصالت عرب بودند و جمعيت مسلمان شهر در آن زمان منحصراً ايرانی‌های قفقازی (تات ها) بودند.بنابراين با همين «منطق» مجموعه معماری مذکور در باکو آذربايجانی نيست، بلکه ايرانی است.
در عکس: مجموعه کاخ شيروانشاهان در باکو.
منبع : کانال تلگرامی موسسه ترجمه و تحقیق هور

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا