Topفرهنگ و علم

دریافت اولین عکس فضایی گرفته شده از ماهواره ARMSAT-1 پس از پایان فرآیند تست این دستگاه برنامه ریزی می شود

در 25 می، ساعت 22:35 به وقت ایروان، ارمنستان اولین ماهواره فضایی خود را به فضا پرتاب کرد، اما تا کنون عکسی از این ماهواره منتشر نشده است.

به گزارش “Radar Armenia” به نقل از صنعت فنآوری های نوین جمهوری ارمنستان دریافت اولین عکس فضایی گرفته شده از ماهواره ARMSAT-1 پس از پایان فرآیند تست این دستگاه برنامه ریزی می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا