Topاجتماعی

مشخص است که چند نفر برای شهروندی جمهوری ارمنستان درخواست داده اند

در سال 2021 8591 نفر برای تابعیت جمهوری ارمنستان درخواست کردند. اداره امنیت پلیس در پاسخ به درخواست کتبی “رادار ارمنیا” در این باره اطلاع داد.
در سال 2021 8591 نفر برای شهروندی جمهوری ارمنستان درخواست داده اند . در سال 2022 9917 نفر درخواست کردند.
در سه ماهه اول سال 2022، 3205 نفر برای شهروندی جمهوری ارمنستان درخواست کردند، در سه ماهه دوم – 6712 نفر.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا