Topاجتماعی

کمیسیون اروپا 7.7 میلیون یورو برای اجرای توافقنامه مشارکت جامع و توسعه یافته اتحادیه اروپا با ارمنستان اختصاص می دهد

به گزارش “آرارات نیوز” کمیسیون اروپا قصد دارد پروژه اجرا و نظارت بر توافقنامه مشارکت جامع و توسعه یافته اتحادیه اروپا با ارمنستان را تامین مالی کند. به خصوص برنامه ریزی شده است که از ایروان در فرآیند اصلاحات حمایت شود. این برنامه به دولت ارمنستان در روند اصلاحات، اجرای توافقنامه مشارکت جامع و توسعه یافته و ارتباطات راهبردی کمک خواهد کرد. در عین حال، حمایت های بیشتری از ادارات دولت ارمنستان در زمینه نظارت بر توافقنامه مشارکت جامع و توسعه یافته ارائه خواهد شد. علاوه بر این، همانطور که در سند ذکر شده است، این برنامه به ابتکارات برنامه ای و ارتباطات هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان کمک می کند.

این برنامه برای چهار سال برنامه ریزی شده است. مبلغ تامین مالی 7.7 میلیون یورو خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا