Topاقتصادی

از سال 2023 مالیات بر درآمد کاهش می یابد

مالیات بر درآمد مالیاتی است که طبق روال، مبلغ و شرایط تعیین شده در قانون به بودجه دولتی پرداخت می شود. این در قانون مالیات تعریف شده است.

افراد مقیم و غیر مقیم پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد محسوب می شوند. کارآفرینان انفرادی و دفاتر اسناد رسمی به عنوان افراد حقیقی فقط از نظر درآمد شخصی، پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد محسوب می شوند.

از اول ژانویه 2023، نرخ مالیات بر درآمد کاهش خواهد یافت و به 20 درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است که اکنون نرخ مالیات بر درآمد 21 درصد است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا