Topسیاسی

 آرمن گریگوریان :ما باید به طور فعال در مورد گزینه جدایی مسئله قره باغ از روابط ارمنستان و آذربایجان گفتگو کنیم  

مسئله قره باغ برای ارمنستان یک مسئله سرزمینی نیست. از این نظر، امنیت و حقوق ارامنه قره باغ برای ما اساسی است. این مطلب را آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در گفت و گو با خبرنگار آرمن پرس بیان کرد.
گریگوریان یادآور شد که پاشینیان، نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان در یکی از سخنرانی‌های خود در مجلس ملی اظهار داشت که ایده جدا کردن مسئله قره باغ کوهستانی از روابط ارمنستان و آذربایجان وجود دارد. به گفته وی، اکنون باید به طور فعال در مورد آن گزینه بحث و تصمیم گیری شود که چگونه ادامه یابد.
با توجه به این موضوع، اخیراً مراکز ژئوپلیتیک ارزیابی کرده اند که احتمال جدی عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان و در نتیجه برقراری صلح و ثبات بلندمدت در منطقه وجود دارد. آیا دولت ارمنستان چنین فرصتی را مشاهده می کند؟
این احتمال زمانی که در نظر بگیریم که دولت ارمنستان، اکثریت سیاسی، مسئولیت اجرای دستور کار صلح را برعهده می گیرد، مهم تر می شود و متوجه می شود که این راه آسانی نیست. من فکر می کنم تعهد دولت جمهوری ارمنستان و اکثریت سیاسی به دستور کار صلح، عامل مهمی برای ارزیابی های حاصل از بسترهای مختلف بین المللی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا