Topسیاسی

ارتباط آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ایران برقرار خواهد شد. رسانه های جمعی آذربایجان

ارتباط آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ایران برقرار خواهد شد. به گزارش «آرمنپرس»، این مطلب را رسانه های آذربایجان با اشاره به اظهارات جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان گزارش می دهند.
«آذربایجان راه جایگزینی برای ارتباط با نخجوان از طریق رود ارس و دور زدن ارمنستان دارد. به همین منظور باکو طبق توافق با ایران، احداث اولین پل بر روی رودخانه ارس را آغاز کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا