Topسیاسی

وزارت دفاع فدراسیون روسیه : در قره باغ کوهستانی در حوزه مسئولیت نیروهای حافظ صلح موارد نقض آتش بس ثبت نشده است

آرمنپرس : به گزارش وزارت دفاع فدراسیون روسیه نیروهای حافظ صلح روسیه به انجام وظایف خود در قره باغ کوهستانی ادامه می دهند.
نظارت شبانه روزی وضعیت و کنترل حفظ رژیم آتش بس توسط نیروهای حافظ صلح روسی در بیست و هفت پست دیده بانی انجام می شود.
خاطرنشان می شود که در حوزه مسئولیت نیروهای حافظ صلح روسیه موارد نقض آتش بس ثبت نشده است.
در این پیام آمده است: به منظور تامین امنیت نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه و جلوگیری از حوادث احتمالی، همکاری مستمر با ستاد های کل نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا