Topاجتماعی

بیش از 50 نفر در ارتباط با انفجار “سورمالو” مورد بازجویی قرار گرفتند

بیش از 50 نفر منجمله غرفه داران در ارتباط با انفجار در مرکز خرید “سورمالو” مورد بازجویی قرار گرفتند. این مطلب را واردان تادووسیان سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص ارمنستان در گفتگو با “آرمنپرس” بیان کرده است. وی گفت: “مالک مرکز خرید هنوز مورد بازجویی قرار نگرفته است.”

تادووسیان افزود: “هیچ متهمی در این پرونده وجود ندارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا