Topاجتماعی

تیگران آوینیان از مرکز خرید “سورمالو” بازدید کرد

ما باید بتوانیم فرهنگ اجرای آتش بازی در رویدادهای خصوصی را کنار بگذاریم زیرا آنها نه فقط آرامش مردم اطراف را بر هم می زنند بلکه خطر بزرگی هم دارند. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را تیگران آوینیان معاون سابق نخست وزیر ارمنستان که در 17 آگوست از مرکز خرید “سورمالو” بازدید کرده بود بیان کرد.

آوینیان گفت: “من به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره حزب “قرارداد مدنی” و به عنوان کاندیدای شهرداری که از طرف حزب “قرارداد مدنی” معرفی خواهد شد اینجا هستم. این فاجعه بسیار هشیار کننده بود. این به ما فرصتی می دهد تا مربوط به حفاظت از مواد مشابه و اجرای آتش بازی در رویدادهایمان فکر کنیم. در سال 2021، پروژه دیگری توسط دولت مورد بحث و تصویب قرار گرفت که طبق آن تقریباً استفاده از آتش بازی را در رویدادهای خصوصی محدود می کرد و فقط در تعطیلات ایالتی و عمومی اجازه می داد.”

وی تاکید کرد که این موضوع را با سیساک گابریلیان یکی از اعضای فراکسیون حاکم مورد بحث و بررسی قرار داده است و این مسئله به صورت اضطراری در جلسه ای که در ماه سپتامبر تشکیل می شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. ما فقط باید درک کنیم که لازم نیست شهروندان در فاصله 10 کیلومتری به ویژه که در میان آنها افراد مسن و خردسال وجود دارند در رویدادهای خصوصی ما شرکت کنند. حتی اگر آن آتش بازی ها قبل از ساعت 11:00 شب اجرا می شوند، آرامش آن شهروندان را نقض می کنند. اینجا فقط صحبت در مورد ساعت برگزاری نیست.

تیگران آوینیان آنچه که اتفاق افتاد می تواند اقدام تروریستی باشد را تکذیب کرد. ذخیره 4 تن لوازم آتش بازی در هر مکان، یک جرقه کوچک و عواقب مشابهی ممکن است رخ دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا