Topتحلیلی

کارشناس مسایل ایران: “تقویت ایران به نفع ارمنستان است”

منافع ایران و روسیه فقط از نظر تاکتیکی نه استراتژیک می تواند منطبق باشد. روابط ایران و ترکیه به ویژه در دوره فعلی بسیار پیچیده تر و پرتنش تر است. این مطلب را اما بگیجانیان کارشناس مسایل ایران در گفتگو با “آرمنپرس” با اشاره به روابط سه گانه ایران، ترکیه و روسیه بیان کرده است.

به گفته وی منافع ایران امروز قبل از هر چیز خواستار احیای توافق هسته ای امضا شده با ایران در قالب “5+1” در سال 2015 است که پس از آن تحریم‌ها و محدودیت‌های غرب علیه ایران برداشته خواهد شد. و این چشمانداز به گفته بگیجانیان به طور مستقیم با سیاست منطقه ای ایران، موقعیت ایران در منطقه، منجمله موضع گیری بیان شده از طرف رهبری عالی رتبه ایران در مورد اهمیت مرز ارمنستان و ایران مرتبط است.

بگیجانیان گفت: “منافع ایران خواستار احیای توافق هسته ای است زیرا ایران حداقل دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان را دارد و اروپا به گاز نیاز دارد. و احیای توافق هسته‌ای حتی می تواند تأثیر مهلکی بر تحولات این منطقه داشته باشد. مواضع ایران تغییر خواهد شد، ایران می تواند گاز صادر کند. و اگر محدودیت ها علیه ایران برداشته شود، برای ارمنستان مزیت است. همانطور که ارمنستان قوی و مستقل با منافع ایران منطبق است، تقویت ایران از نظر اقتصادی و به طور کلی به نفع ماست.”

به گفته وی در صورت تحقق چنین توسعه ای، ایران وابستگی کمتری به ترکیه و روسیه خواهد داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا