Topتحلیلی

برنامه ارمنستان-آذربایجان تا چه اندازه در مرکز توجه منطقه قرار دارد؟ کارشناس توضیح می دهد

Factor TV با آرمن پطروسیان، کارشناس مسائل منطقه ای در مورد اخرین تحولات در منطقه گفتگو کرد.
به گفته این کارشناس، دستور کار ارمنستان و آذربایجان در منطقه در مرکز توجه قرار دارد تا جایی که گرم شدن اوضاع منطقه ما در این شرایط مختلط ممکن است مشکلاتی را برای این کشورها ایجاد کند. پطروسیان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، روسیه زمانی به این موضوع باز می گردد که مشکلاتی در رابطه با نیروهای حافظ صلح وجود داشته باشد یا حداقل نگرانی هایی از طرف ارمنستان مطرح شود. امروز طرف ایرانی هم مشکلات جدی دارد، حداقل درگیر روند توافق هسته ای است که برای آنها مهم است . و زمانی به موضوع ارمنستان و آذربایجان برمی گردد که احساس می کند ممکن است مشکل تغییر یا حذف” خط قرمز” در مرز ارمنستان و ایران وجود داشته باشد.
این کارشناس تاکید کرد: تنها کشوری که با این موضوع سروکار دارد و متحدی حامی دارد آذربایجان است.
«این جدی ترین مشکل خارجی برای آذربایجان باقی می ماند، پروژه ای کاملاً محقق نشده. و آذربایجان هدفمند در این راستا کار می کند و از حمایت ترکیه برخوردار است. و ما می بینیم که با این وجود، موفق می شود. ما نمی توانیم برعکس ادعا کنیم که آذربایجان قادر به اجرای طرح خود نیست. طرف آذربایجانی تلاش می کند تا مشکل آرتساخ را با روحیه ای که می خواهد تمام کند.
آرمن پطروسیان کارشناس گفت: جاه طلبی ها نسبت به سرزمین های مستقل ارمنستان نیز مطرح می شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا