Topسیاسی

3 ایست بازرسی و پاسگاه جدید در مرز ارمنستان و آذربایجان باز می شود

پروژه ایجاد اضافات به تصمیم شماره 703 دولت ارمنستان در سال 2011 در وب سایت مشترک برای انتشار پیش نویس قوانین قانونی e-draft.am منتشر شد که به موجب آن سرویس امنیت ملی ارمنستان پیشنهاد ایجاد ایست بازرسی و پاسگاه در بخش هایی از مرز ارمنستان و آذربایجان را می دهد.
بر اساس این پروژه، سه پاسگاه جدید در منطقه گغارکونیک از جامعه سوتک تا مرز دولتی ارمنستان در بزرگراه M11 ، منطقه آرارات، جامعه یراسخ و استان سیونیک، در حدود 7.5 کیلومتری جنوب جامعه کاراهونج، جنوب شرقی بزرگراه M2 در بخش‌هایی از مرز ارمنستان و آذربایجان مستقر می شوند.
این تصمیم از روز بعد از انتشار رسمی لازم الاجرا خواهد بود. آخرین مهلت برای بحث عمومی پیش نویس 2 سپتامبر است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا