Topاجتماعی

در سال 2022 تراز مثبت جریان مسافر 6848 است

در نیمه اول سال 2022 در فرودگاه “زوارتنوتس” جریان مسافر 1 میلیون و 323 هزار و 811 نفر بوده است ( 940 665 نفر وارد و 871 657 نفر خارج شده است).

در فرودگاه “شیراک” نیز جریان مسافر در مدت مشابه 32 هزار و 557 نفر بوده است (15668 نفر وارد و 16889 نفر خارج شده اند).

در نیمه اول سال جاری تعداد کل افرادی که وارد شده اند 681 هزار و 608 نفر و تعداد افرادی که خارج شده اند 674 هزار و 760 نفر بوده است. به این ترتیب، در 6 ماه سال 2022، شهروندانی که از طریق هوایی وارد ارمنستان شده اند، 6848 نفر بیشتر از کسانی بوده اند که از این کشور خارج شده اند.

تراز مثبت این شاخص، به ویژه در این زمان، برای ارمنستان معمول نیست اما کاملا قابل درک است زیرا جریان جدی وجود دارد که به دلیل تعداد مسافران از فدراسیون روسیه به ارمنستان در نتیجه جنگ اوکراین است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا