Topاجتماعی

عملیات تعمیر در بخشی از جاده ایروان – یراسخ – گوریس – مغری – مرز ایران در حال انجام است

عملیات تعمیر در بخش بزرگراه M-2ایروان – یراسخ – گوریس – مغری – مرز جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. این مطلب را از بنیاد “اداره راه” بیان کرده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا