Topسیاسی

وزارت امور خارجه ارمنستان به یادداشت سفارت روسیه به شیوه مقرر پاسخ داد

آرمنپرس: وزارت امور خارجه ارمنستان به یادداشت اعتراضی سفارت روسیه به شیوه مقرر پاسخ داد. این مطلب را واهان هونانیان، سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان بیان کرد.
هونانیان گفت: محتوای یادداشت بخشی از سوابق دیپلماتیک داخلی است و بر این اساس، ما انتشار آن را صحیح نمی دانیم.
در 17 اوت، معلوم شد که سفارت روسیه یادداشت اعتراضی به وزارت امور خارجه ارمنستان در رابطه با اتهامات مطرح شده در مطبوعات به ساختارهای روسی در زمینه انفجار در مرکز خرید “سورمالو” در 14ماه اوت ارسال کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا