Topاجتماعی

مورد تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای کشور توسط تبعه خارجی فاش شد

تبعه جمهوری اسلامی ایران ح.ز در 19 آگوست با دور زدن ایستگاه مرزی “مغری” جمهوری ارمنستان در قلمرو محافظت شده توسط نیروهای مرزبانی سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه در جمهوری ارمنستان، غلبه بر مانع مهندسی و فنی بدون مدارک مقرر و مجوز مناسب اقدام به عبور غیرقانونی از مرز دولتی جمهوری ارمنستان کرد و از جمهوری ارمنستان وارد جمهوری اسلامی ایران شود.

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از مرکز مطبوعاتی سرویس امنیت ملی جمهوری ارمنستان، در نتیجه اقدامات فوری انجام شده توسط افسران اداره مرزبانی سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه در جمهوری ارمنستان، در همان زمان، ح.ز. دستگیر و طبق روال تعیین شده به مقامات امنیت ملی جمهوری ارمنستان تحویل داده شد.

تعقیب کیفری عمومی علیه ح.ز. در دپارتمان تحقیقات سرویس امنیت ملی جمهوری ارمنستان به موجب ماده 44-469 قسمت 1 قانون جزایی جمهوری ارمنستان آغاز شد، بازداشت به عنوان اقدام پیشگیرانه برای وی انتخاب شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا