Topسیاسی

مخالفان رایزنی ها را آغاز می کنند

مخالفان در میدان فرانسه ایروان  تجمع اعتراضی برگزار کردند. ایشخان سقاتلیان، هماهنگ کننده جنبش “مقاومت” با ارائه اقدامات پیش رو اعلام کرده است که در حال انجام ابتکار جدید هستند، رایزنی با تمامی نیروهای سیاسی، تحلیلگران، کارشناسان و روشنفکران ارمنستان در مورد چشم انداز توسعه کشور پس از تغییر قدرت و گسترش بیشتر جنبش آغاز می کنند. وی به دو راه تغییر قدرت اشاره کرد: استعفا و عزل از طریق مجلس.

سقاتلیان گفت: “در صورت فشار گسترده مردمی می توانیم در هر دو جهت به موفقیت برسیم. رای 1/3 نمایندگان ضروری است تا فرآیند به طور رسمی راه اندازی شود. 36 امضا لازم است. نامزد نخست وزیری با مشارکت مردم تعیین می شود. زمانی که ما 36 امضا را ایمن کنیم و فرآیند را شروع کنیم، 48 تا 72 ساعت طول می کشد. در طول این 72 ساعت، ما به ده ها هزار شهروند در حالت 24 ساعته، فقط 72 ساعت نیاز داریم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا