Topاقتصادی

نیروگاه هسته ای ارمنستان ایمن است و برای 10 سال دیگر آماده بهره برداری است

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان شرکت روسی ТВЭЛ و نیروگاه هسته ای ارمنستان قراردادی را برای تامین سوخت هسته ای روسیه امضا کردند. عرضه در سه ماهه چهارم سال جاری انجام خواهد شد و به طور کامل نیازهای فعلی نیروگاه هسته ای ارمنستان برای سوخت هسته ای تازه را برآورده می کند.
پس از آخرین ارتقا و بررسی ها، کارشناسان ادعا می کنند که نیروگاه اتمی متسامور تا سال 2036 تا 14 سال دیگر قابل بهره برداری است. در عین حال، آنها اطمینان می دهند که داشتن یک نیروگاه هسته ای هم از نظر انرژی و هم از نظر امنیت دولتی مهم است.
موضوع تمدید دوره بهره برداری نیروگاه اتمی متسامور هم اکنون پس از سال 2026 برای 10 سال دیگر در دستور کار قرار دارد. اقدامات مشترک با “روساتوم” برای افزایش بیشتر سطح ایمنی نیروگاه هسته ای از قبل برنامه ریزی شده است. موضوع ساخت بلوک دوم نیروگاه نیز در دستور کار قرار دارد.
آرتور آویتیسیان، کارشناس امنیت انرژی یادآوری می کند که تمدید تا سال 2040 در برنامه توسعه استراتژیک انرژی ثابت شده است.
وی گفت: در واقع تعمیرات سال گذشته نشان داد که از نظر فنی امکان تمدید کار نیروگاه هسته‌ای وجود دارد. این موضوع نه تنها توسط سازمان تعمیرات، بلکه توسط کارشناسان آژانس تایید شده است. همه سازمان‌های بین‌المللی تأیید می‌کنند که نیروگاه هسته‌ای ما آماده است و در صورت انجام کارهای مناسب، امکان تمدید کار تا سال ۲۰۳۶ وجود دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا