Topاجتماعی

40 متخصص ارمنی دیاسپورا برای کار در سیستم اداری جمهوری ارمنستان گواهی فارغ التحصیلی دریافت کردند

40 متخصص ارمنی دیاسپورا کار خود را در سیستم اداری جمهوری ارمنستان تکمیل کردند و گواهینامه دریافت کردند.

آنها یک سال بود که با برنامه “iGorts” برای مشارکت متخصصان ارمنی دیاسپورا در سیستم دولتی ارمنستان در وطن خود حضور یافتند.

در مراسم اختتامیه این برنامه، زاره سینانیان کمیسر عالی دیاسپورا، مقامات دولتی، شرکای شرکت کنندگان برنامه و دیگران شرکت کردند.

به گزارش “نیوز ای ام” متخصصان ارمنی از 14 کشور در 19 موسسه دولتی جمهوری ارمنستان کار کرده اند.

شرکت کنندگان “iGorts” پروژه هایی را در زحوزه های زیر به اجرا درآوردند: علم، اقتصاد و سیاست سرمایه گذاری، حفاظت از محیط زیست، امنیت اجتماعی، حمایت و ترویج بازگشت به کشور، بررسی تقاضای اوراق قرضه دیاسپورا،
توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقیقات ارزهای دیجیتال، دیجیتالی شدن خدمات عمومی، برنامه های مرتبط با ایمنی جاده ها، مدیریت موثر منابع آب، سیستم آموزشی، بهبود خدمات مراقبت های اولیه پزشکی، حمایت از حقوق بشر، توسعه صنعت فیلم و غیره.

زاره سینانیان کمیسر عالی دیاسپورا در سخنان خود بر مؤلفه های این برنامه تأکید کرد: بازگشت حرفه ای، اطمینان از مشارکت دیاسپورا در سیستم دولتی.

وی گفت: “فقط این واقعیت که بیش از 70 درصد از اعضای iGorts به مدت دو سال در ارمنستان می مانند، نشان دهنده اثربخشی این برنامه است. برخی از آنها در سیستم دولتی و برخی در بخش خصوصی فعالیت می کنند”.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا