Topتحلیلی

آیا همسایه خونی خود را می شناسیم؟ روانشناس درباره ادراکات فرهنگی ارمنی ها و آذربایجانی ها

هسته اصلی هویت آذربایجان، نفرت از ارامنه است، سیاست فاتحانه مشخصه قبایل کوچ نشین.
این مطلب را کارینه نالچاجیان، کاندیدای علوم روان‌شناسی، با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی عظیم جوامع ارمنی و آذربایجانی در رابطه با پدیده‌های مختلف، بیان کرد.
کارینه نالچاجیان می گوید : ما وطن خود را می خواهیم، وطن دیگری را نمی خواهیم، این برای ما عادلانه است. ولی برای عشایر کوچ نشین دزدی دارایی دیگران عادلانه است. اگر همسایه شما کوچ نشین است و علاقه او به دزدی است، دیگر نیازی به صحبت از همزیستی مسالمت آمیز با او نیست.
این روانشناس می گوید: تمدن ارمنی غیر مهاجر است و ما در منطقه اتنوژنتیک خود شکل گرفتیم، ریشه ما اینجاست و جایگاه ما در دنیا در این بعد است. از این نظر سرزمین ما، سرزمین وطن ما برای ما بسیار عزیز است. نفرت از ارامنه هسته اصلی هویت آذربایجانی است.
کارینه نالچاجیان با اشاره به جنگ 44 روزه تاکید کرد که امروز مشخص است که هیچ آذربایجانی برای بردزور یا آغاونو نجنگیده است ، هیچ عملیات نظامی صورت نگرفت، اما شهرک های ارمنی به دست دشمن رسید. این روانشناس می گوید: ما نباید به عنوان قربانی ظاهر شویم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا