Topاقتصادی

یک منطقه هوایی مشترک بین ارمنستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد

کمیته امور اقتصادی مجلس ملی ارمنستان به پروژه تصویب موافقتنامه «در مورد منطقه هوایی مشترک بین جمهوری ارمنستان از یک سو و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر» نتیجه مثبت داد.
همانطور که آرمن سیمونیان، معاون وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان اعلام کرد، هدف از این موافقتنامه، آزادسازی تدریجی بازار خطوط هوایی با رفع تبعیض و به حداقل رساندن رویه های اداری است. علاوه بر این، شرایط رقابتی آزاد بین شرکت های هواپیمایی ایجاد خواهد شد.
به گفته معاون وزیر انتظار می رود که تصویب این موافقتنامه محرکی برای تجارت، گردشگری، سرمایه گذاری و به طور کلی توسعه اقتصادی-اجتماعی ارمنستان باشد و فرصت های بیشتری برای تحرک فراهم کند.
علاوه بر این، با تصویب و لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ، فرصت های جدیدی برای توسعه بخش هوانوردی ارمنستان ایجاد می شود، ارتباط شهروندان ارمنستان با کشورهای اروپایی تسهیل می شود و همکاری های بیشتر در زمینه امنیت هوانوردی با پذیرش استانداردهای هوانوردی اتحادیه اروپا و اعمال قوانین هوانوردی اتحادیه اروپا توسعه خواهد یافت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا