Topاجتماعی

“موسسه بین المللی جمهوری خواه” : 53درصد از پاسخ دهندگان نظر بسیار مثبت و مثبتی در مورد نیکول پاشینیان دارند

53 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی انجام شده توسط “موسسه بین المللی جمهوری خواه” در ژوئن 2022 نظر بسیار مثبت و مساعدی نسبت به نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان دارند(45٪ در سال 2021).

34 درصد از پاسخ دهندگان (2021-28٪) نظر بسیار مثبت و مثبت در مورد آلن سیمونیان، 23 درصد (2021 -20٪) رابرت کوچاریان، 23 درصد (2021 -11٪) از لوون تر-پتروسیان، 19 درصد 2021 -10٪ از سرژ سرکیسیان، 12 درصد از (2021 -9٪) ایشخان ساقاتلیان و 12 درصد از (2021 -7٪) آرتور وانتسیان دارند.
بر اساس نظرسنجی ها، پاسخ دهندگان در مورد سیاستمداران زیر نظر بسیار منفی و منفی دارند: نیکول پاشینیان-33٪ (2021 -33٪)، آلن سیمونیان-37٪ (2021 -40٪)، رابرت کوچاریان-61٪ (2021). -57٪، لوون تر-پتروسیان-55٪ (2021 -64٪)، سرژ سرکیسیان-63٪ (2021 -69٪)، ایشخان ساقاتلیان-60٪ (2021 -47٪)، آرتور وانتسیان-64٪ (2021 -67٪).

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا