Topسیاسی

سورن پاپیکیان با کالین کاهل گفتگوی تلفنی داشت

سورن پاپیکیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان با کالین کاهل معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست گذاری تلفنی گفتگو کرد.
سورن پاپیکیان وضعیت ایجاد شده در نتیجه تجاوزات گسترده آذربایجان را به کالین کاهل ارائه کرد و بر لزوم ارزیابی هدفمند جامعه جهانی در حل آن تاکید کرد. وزیر دفاع از کالین کال به دلیل واکنش سریع او به وضعیت تشکر کرد.
کالین کال نیز به نوبه خود با تاکید بر اهمیت حفظ آتش بس، بر لزوم بازگشت به میز مذاکره و حل و فصل همه اختلافات موجود منحصرا با ابزار دیپلماتیک تاکید کرد. کالین کال موضع آمریکا را مبنی بر اینکه تمامیت ارضی و حاکمیت ارمنستان نباید مشمول مذاکره شود، ابراز کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا