Topسیاسی

گروه عملیاتی ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی وارد ارمنستان شد

عصر روز 15 سپتامبر، بر اساس تصمیم شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی، گروه عملیاتی ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی برای انجام یک ماموریت نظارتی به رهبری آناتولی سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی، وارد ارمنستان شد.
در همان روز، سورن پاپیکیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان سرهنگ ژنرال آناتولی سیدوروف را به حضور پذیرفت. وزیر دفاع ضمن ارائه وضعیت ایجاد شده در نتیجه تجاوز گسترده آذربایجان مسائل مربوط به نظارت آتی را ارائه کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این گروه کار موثری انجام دهد و گزارش دقیقی از وضعیت عملیاتی به شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کند.

گروه عملیاتی طی روزهای آتی در مقر اصلی نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان و مناطق عملیاتی رزمی کار مناسبی را انجام خواهند داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا