Topاجتماعیسیاسی

در نتیجه تهاجم نظامی آذربایجان، حق تحصیل 25 هزار دانش آموز در ارمنستان نقض شد

آرمنپرس: در نتیجه تهاجم نظامی آذربایجان، حقوق تحصیلی 25 هزار دانش آموز مناطق گغارکونیک، وایوتس دزور و سیونیک ارمنستان نقض شد. ژانا آندریاسیان معاون وزیر آموزشی، علمی، فرهنگی و ورزشی جمهوری ارمنستان در نشست خبری گفت: در برخی از مناطق مذکور چنان وضعیت امنیتی وجود دارد که کودکان از حق آموزش، فرصت تضمین تداوم آموزش محروم شدند.
همچنین بیش از 6000 کودک در موسسات پیش دبستانی در سه استان مذکور از فرصت تداوم آموزش محروم شدند. کل هفته قبل در این شهرک ها تعطیل بود. به عبارت دیگر مؤسسات آموزشی کار نمی کردند. کلاس های از دست رفته متعاقبا جبران خواهد شد.
در مدارسی که از نظر امنیتی فرصت وجود دارد، آموزش و پرورش به شکل موجود ساماندهی می شود. در سایر شهرک ها، این فرآیند از راه دور سازماندهی خواهد شد.

معاون وزیر خاطرنشان کرد: آموزش از راه دور در 12 مدرسه در گغارکونیک که عمدتاً در منطقه واردنیس است، در 3 مدرسه در وایوتس زور و در 112 مدرسه در منطقه سیونیک از سر گرفته می شود. در اینجا فقط تدریس موجود در 5 مدرسه بازسازی خواهد شد. با در نظر گرفتن توسعه شرایط، هر روز تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.
ژانا آندراسیان گفت: مدارس تجربه زیادی در آموزش از راه دور، متأسفانه نه تنها در شرایط همه گیر، انباشته اند. در پاییز 2020، از همان روزهای اول جنگ، به آموزش از راه دور در جوامع مرزی روی آورده بودیم و تجهیزات لازم را فراهم کرده بودیم. ما فکر می کنیم که توانایی مدارس برای سازماندهی آموزش از راه دور کافی است.
ژانا آندراسیان خبر داد که بر اثر گلوله باران نیروهای مسلح آذربایجان، دو موسسه آموزشی در استان گغارکونیک آسیب دیدند. کارهای مرمتی بسیار سریع حل می شود. به گفته ژانا آندراسیان، هدف قرار دادن موسسات آموزشی نگران کننده است. این نقض تمام حقوق بین المللی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا