Topایرانسیاسی

ابراهیم عزیزی: “آذربایجان در پی ایجاد فاصله میان ایران و ارمنستان است”

به گزارش “آستان بهارستان” ابراهیم عزیزی نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران ضمن تشریح پشت پرده اهداف نظام سلطه در مواجهه نظامی آذربایجان و ارمنستان، گفت: در این فتنه جدید، رؤیای تشکیل امپراطوری عثمانی یا دالان توران برای ترکیه نیز یک رؤیای تعبیر نشدنی و خوابی آشفته است.

عزیزی با بیان اینکه مواجهه آذریایجان و ارمنستان صرفا یک جنگ عادی نیست، اظهار داشت: نظام سلطه از این رویارویی، تغییرات ژئو پولتیکی را دنبال کرده و زمینه را برای گسترش نفوذ ناتو در منطقه مهیا می سازد.

او افزود: آذربایجان با تحریک ترکیه در پی ایجاد فاصله میان ایران و ارمنستان است تا به دنبال آن بین ایران و اروپا فاصله اندازد و رابطه ما را با قاره سبز قطع کند که این هدف با محوریت نظامات قدرت طلب انجام می شود که نقش جریانات پان ترکیسم نیز در اجرای آن پر رنگ است.

عزیزی با بیان اینکه ترکیه و آذربایجان به عنوان بازیگران اصلی صحنه به دنبال یک فتنه ژئو پلتیکی هستند، گفت: این فتنه ها اساسا از سوی انگلیس ها طراحی شده و آنها به دنبال ایجاد تحولات سیاسی در منطقه قفقاز جنوبی می باشند.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع ایران در مقابل این فتنه گری ها نیز اظهار داشت: ایران در این شرایط ضمن تقویت تعاملات با همسایگان با رویکرد حس همجواری و احترام به مرزهای پذیرفته شده، با هر گونه تغییر ژئوپلتیکی به شدت مخالف است.

او افزود: این مسائل به هیچ عنوان نباید منتهی به تغییر سیاسی منطقه و رسمیت بخشیدن به حضور آذربایجان در کلیدر زنگزور در جوار مرزی ایران شود چراکه به نظر می رسد آنها با رویکرد فتنه گرایانه خود به دنبال حضور در این کلیدر حساس می باشند.

عزیزی، یکی از اهداف مهم این فتنه ها را گسترش نفوذ ناتو به منطقه قلمداد کرد و گفت: آنچه ایران روی آن تاکید بسیار دارد این است که مجموعه این مسائل نباید منجر به نفوذ ناتو در منطقه شود که به نظر می رسد جزو اهداف اصلی نظام سلطه همین مساله است.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که کلیدر زنگزور توسط آذربایجانی ها تصرف شود، آنها از طریق این کلیدر با جمهوری خودمختار نخجوان مرتبط شده و از آنجا به ترکیه متصل خواهند شد و به این ترتیب حضور ناتو در منطقه نیز توجیه می شود.

او در ادامه از رؤیای ترکیه برای احیای امپراطوری عثمانی نیز گفت و افزود: ترکیه نیز  این تحولات را در راستای رؤیای تشکیل امپراطوری عثمانی یا دالان توران دنبال می کند که در حقیقت یک خواب آشفته و رؤیای تعبیر نشدنی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا