Topاجتماعی

قانون جدید تصویب شد: اسلحه را می توان از 21 سالگی در جمهوری ارمنستان خریداری کرد

مجلس ملی ارمنستان با قرائت دوم، طرح ایجاد تغییرات در قانون و قوانین پیوست به “تنظیم گردش اسلحه” تالیف جمعی از نمایندگان فراکسیون “قرارداد مدنی” را به تصویب کامل رساند.

طبق این، قوانین دستیابی و استفاده از سلاح برای شهروندان جمهوری ارمنستان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. حداقل سن برای خرید سلاح 21 سال خواهد بود.

قانون جدید 6 ماه پس از انتشار رسمی لازم الاجرا خواهد بود. مجوز های قبلی صادر شده برای شهروندان تا تاریخ انقضا به فعالیت خود ادامه می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا