Topاجتماعی

مشارکت بخش فناوری های نوین در اقتصاد جمهوری ارمنستان حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی است

مشارکت بخش فناوری های پیشرفته در اقتصاد ارمنستان حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. این حوزه هر سال در حال رشد است و انتظار می رود وزن خود را در تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش دهد. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را واهان کروبیان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان در چارچوب مجمع جهانی نوآوری که در ارمنستان برگزار می شود، بیان کرد.

وی گفت: “این بخش هر سال 20 تا 30 درصد رشد می کند، در سال جاری معتقدیم که می تواند وزن رشد خود را در تولید ناخالص داخلی تقریبا 50 درصد افزایش دهد. ما فکر می کنیم 3-4 سال دیگر به بزرگترین شاخه اقتصاد، بالاتر از معدن، صنعت تولید و غیره تبدیل خواهد شد.”

کروبیان بر نقش بخش فناوری پیشرفته بسیار تأکید می کند. وزیر تاکید کرد که این بخش بهره وری بسیار بالایی دارد، حقوق ها بالا است. میانگین حقوق در این بخش 1.1 میلیون درام است، در حالی که میانگین حقوق در کل ارمنستان حدود 4 برابر کمتر است.

وی گفت: “صنعت تولید باید 16.5 درصد تولید ناخالص داخلی باشد که در برنامه دولت هم نوشته شده است. پیش بینی می شود که در طول سال حدود 20 درصد رشد صنعت تولید به ثبت خواهد رسید.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا